نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش‌ها در گروه‌های فنی بر پایه کیفیت ارائه شود

دبیر همایش کشوری سرگروه‌های آموزشی رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای گفت: آموزش‌ها در گروه‌های فنی بر پایه کیفیت ارائه شود.

  به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش استان یزد "ونوس عامری" در همایش کشوری سرگروه‌های آموزشی رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش سراسر کشور در یزد اظهار داشت: یکی از اقدامات خوبی که در سال گذشته انجام شد انتقال دبیرخانه راهبری کشوری حسابداری به یزد بود که منجر به رشد و توسعه بیشتر در این شاخه خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید توسعه و پیشرفت همه جانبه را با خرد جمعی دنبال کرد ادامه داد: باید مشورت در هرکاری باشد و با خرد جمعی به نقد و بررسی و تحلیل مسائل مورد نظر و محتواهای آموزشی پرداخت.

دبیر همایش کشوری شاخه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه شعار و رویکرد دبیرخانه نیز تعامل و همفکری با سرگروهان آموزشی و هنرآموزان است اضافه کرد: بدون همفکری و تعامل انتظاری برای تغییرات در محتواهای تخصصی نیست و اگر بخواهیم کیفیت آموزش‌ها را توسعه دهیم باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این زمینه گام برداریم.

این مسؤول از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه را ایجاد اتاق فکر درسراسر کشور به کمک سرگروه‌ها و هنرآموزان برشمرد و بیان داشت: اهداف این کارگروه ها تعامل و تبادل با یکدیگر و سپس تعامل با دبیرخانه بود نقد و بررسی کتب تخصصی به دستاورد جدی منجر شود.

عامری با اشاره به ارائه تحلیل محتوای چندجانبه کتب درسی اظهار داشت: بازخورد این فعالیت‌ها و نتیجه این همایش‌ها و اتاق فکرها در سراسر کشور به صورت اصلاح شده ارائه شد.

وی از دیگر اقدامات را فعال کردن کارگروه‌های پژوهشی برشمرد و عنوان کرد: همواره به پژوهش و تعلیم اهمیت داده شدو در نخستین قدم یک صفحه اختصاصی برای معرفی پژوهش‌ها و تالیفات در تارنمای دبیرخانه دائمی اختصاص یافت.

دبیر همایش کشوری شاخه فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه تغییرات را همراه با تغییرات نظام آموزشی ایجاد می‌کنیم عنوان کرد: به دنبال جمع‌آوری راهبردهای گوناگون از سراسر کشور برای شناسایی ظرفیت‌های هر استان و تقویت نقاط قوت در این زاستا هستیم.

آدرس کوتاه: