نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش های فنی و حرفه ای در راستای نیاز بازار کار است

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش گفت: نگاه ما به رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش، کار آمد شدن آموزش این رشته ها با توجه به نیاز بازار کار است.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد  'سید محسن حسینی مقدم' در آیین آغاز بکار همایش سرگروههای آموزشی رشته حسابداری شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش سراسر کشور در یزد افزود: زمینه ساز توسعه در کشور، اشتغال است و این امر از طریق آموزش های هنرستانی امکان پذیر است.

وی سوق ندادن دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای و کار دانش را از مشکلات این بخش بیان کرد و اظهار کرد: بیشتر دانش آموزان به سوی رشته های ریاضی و تجربی هدایت می شوند.

حسینی مقدم در ادامه با اشاره به رشته حسابداری گفت: این رشته در شاخه های فنی و حرفه ای جزو سه رشته اول می باشد و بیشترین هنرآموز را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر آموزش های کار دانش وزارت آموزش و پرورش هم با اشاره به اینکه متناسب سازی رشته‌‌های کاردانش با نیاز بازار کار در اولویت این وزارتخانه قرار دارد گفت: آموزش ها در این بخش منجر به تولید یا ارائه خدمات می شود.

مصطفی آذر کیش' اظهار کرد: توسعه آموزش های مهارتی در مسیر تحقق اسناد بالادستی است.
معاون دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش وزارت آموزش و پرورش هم گفت: استانداردهای بین‌المللی در کتب درسی در این دو بخش لحاظ می‌شود
محمد کفاشان افزود: بیشتر دانش آموزان کشور به سمت رشته های نظری جذب می شوند که این به یک بحران در آینده تبدیل می شود و این در حالیست که 90 درصد حرفه ها در کشور مربوط به شاخه های فنی و حرفه ای و کار و دانش است.

آدرس کوتاه: