نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپائی نمایشگاه زمین پاک در اداره کل آموزش و پرورش

اثار برگزیده مسابقه عکاسی و طراحی هنرآموزان هنرستانهای یزدبه نمایش گذاشته شد.

  رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دوره دوم متوسطه اداره کل آموزش وپرورش از برپائی نمایشگاه آثار برگزیده مسابقه عکاسی و طراحی هنرآموزان هنرستانهای یزد با موضوع زمین پاک دراداره کل آموزش و پرورش خبرداد

علیرضا کارگریان گفت : گروه آموزشی تصویربرداری و عکاسی و گرافیک شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش استان در راستاي برنامه عملياتي دبیرخانه کشوری هنرهای تجسمی باهمکاری ادارات تکنولوژی وگروههای آموزشی دوره متوسطه واداره آموزشهای فنی وحرفه ای وکاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام به برگزاری مسابقه عکاسی و طراحی پوستر وتشکیل نمایشگاه با موضوع زمین پاک در زمینه های بحران آب، بحران زباله، آلودگی هوا، بحران انقراض جانوران، تهدید غذایی و از بین رفتن خاک  نموده است .

" کارگریان " به ارزیابی و داوری آثار هنرجویان وهنرآموزان دراین مسابقه اشاره کرد و گفت : آثار منتخب در دوگروه  طراحی پوستر وعکس ،  انتخاب و به دبیر خانه کشور معرفی شده اند .

وی افزود آثار برتر استان درقالب یک نمایشگاه در ساختمان مرکزی اداره کل آموزش و پرورش درمعرض دید علاقمندان  گذاشته شده است .

آدرس کوتاه: