نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام دانش‌آموزان متأهل در آموزشگاه روزانه منع قانونی ندارد

معاون آموزش متوسطه گفت : دانش آموزان متاهل برای ادامه تحصیل درمدارس روزانه باید ضوابظ قانونی را رعایت کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمود زارع"  با اشاره به آئین نامه اجرائی ثبت نام دانش آموزان گفت : از دانش آموزان متاهل به شرط رعایت ضوابط قانونی در آموزشگاه روزانه ثبت نام به عمل می آید و هیچ منع قانونی دراین زمینه وجود ندارد.

"زارع " افزود: دانش آموز متاهل نیز موظف است ضوابط مندرج درآیین نامه را کاملا رعایت نموده و تشخیص این امر به عهده مدیر آموزشگاه است .

وی خاطرنشان کرد مدیران مدارس مشاهده گر واقعی رفتار دانش آموزان هستند و درصورت مشاهده هرگونه مغایرت رفتاری دانش آموز با بهره گیری از شورای دبیران و سایر تشکل های قانونی موجود درمدرسه مغایرت رفتاری دانش آموزان را بررسی ، اعلام نظر و اقدام خواهند کرد .

معاون آموزش متوسطه تاکیدکرد دانش آموز و اولیای وی درزمان ثبت نام ملزم به سپردن تعهد درخصوص رعایت موارد ذکر شده در آیین نامه می باشند .

این مسئول گفت : خوشبختانه هم اکنون جمعیت قابل توجهی از دانش آموزان متاهل استان با رعایت آیین نامه درمدارس روزانه به تحصیل مشغولند.

زارع یادآورشد دانش آموزانی که برخلاف آیین نامه در رفتار ، ظاهر آنان تغییراتی مشاهده شود می بایست از سایر فرصت ها ازجمله تحصیل غیرحضوری درهمان مدرسه ،  مدارس آموزش ازراه دور ، بزرگسالان و... برای ادامه تحصیل استفاده نمایند