نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رقابت دانش آموزان استان درمسابقات آزمایشگاهی

مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان دبیرستانی در یزد برگزارشد

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش مرحله استانی این مسابقات با حضور  دانش آموزان پایه دهم و سوم رشته  های  تجربی وریاضی و فیزیک  دوره متوسطه دوم  برگزیده از شهرستانها ومناطق استان در پژوهشگاهخ آیت الله خاتمی برگزارشد .

رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی دور دوم متوسطه هدف از برگزاری این مسابقات را فعال سازی آزمایشگاههای مدارس ، ایجاد زمینه برای رشد توانمندی های دانش آموزان و تقویت مهارتهای ذهنی ووروان حرکتی دانش اموزان ذکرکرد و گفت : ایجاد انگیزه جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان ، تقویت انگیزه معلمان ومدیران بر اجرای  صحیح تدریس کتاب آزمایشگاه علوم تجربی و ترویج فعالیت های آزمایشگاهی ودست ورزی های دبیران ودانش آموزان از دیگر اهداف این مسابقات است.

کارگریان به مراحل این مسابقات در سطح آموزشگاه و شهرستان اشاره کرد و گفت : دراین مسابقات دانش آموزان به صورت تیمهای سه نفره باهم به رقابت کرده اند  که تیمهای منتخب مرحله منطقه ای  که شامل یک تیم از پایه دهم وسه تیم در رشته های فیزیک وشیمی وزیست شناسی از هر ناحیه وشهرستان ومنطقه به مرحله استانی راه یافته اند .

وی خاطرنشان کرد  در پایان این رقابت ها از هر گروه (  علوم آزمایشگاهی  پایه دهم یک تیم –  رشته شیمی پایه سوم  یک تیم – رشته زیست شناسی پایه سوم یک تیم  - رشته فیزیک پایه سوم یک تیم ) چهار تیم به عنوان تیمهای منتخب استان به مرحله کشوری این مسابقات راه می یابند .

آدرس کوتاه: