نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش سرگروههای آموزشی دوره متوسطه اول نواحی و مناطق استان

همایش سرگروههای آموزشی دوره متوسطه اول نواحی ومناطق استان در دبیرستان نمونه دوره اول متوسطه شهید مجید مرشد ناحیه دو برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمود زارع "معاون آموزش متوسطه در این گردهمایی در رابطه با اهداف تعلیم و تربیت و اهمیت آن و ویژگی های دانش آموزان و وظایف گروههای آموزشی در این دوره مطالبی را بیان نمودند.

 سپس سرگروههای آموزشی با حضور در کارگروههای تخصصی دروس مربوط با حضور سرگروههای آموزشی استان در رابطه با تغییرات ساختار آموزشی  در این دوره ازجمله تغییرات کتب درسی ، نحوه ارزشیابی ، نقد وبررسی کتب جدید التالیف ، برنامه های پایگاههای کیفیت بخشی کشوری دروس این دوره، جشنواره نوجوان خوارزمی ،آزمونهای پیشرفت تحصیلی ، جشنواره روشهای تدریس با رویکرد درس پژوهی ، برنامه تعالی مدیریت ، طرح نظارت بالینی و .....به بحث وتبادل نظر پرداختند.

آدرس کوتاه: