نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی تخصصی اعضای گروههای آموزشی دوره متوسطه اول با حضور مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت

این گردهمایی با حضور "دکتر محبی" مدیرکل دفتر آموزش متوسطه وزارت و اعضا، کارشناسان گروههای آموزشی دوره متوسطه اول استان درمجتمع فرهنگی رفاهی تالار فرهنگیان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموش و پرورش استان یزد، مدیرکل آموزش متوسطه وزارت در این گردهمایی اظهار داشت : راهبردهای گروههای آموزشی همان کیفیت بخشی به امر آموزش می باشد که از طریق توانمند سازی دبیران و معلمان و نظارت بر فرایند عملکرد آنان محقق می شود.

" عظیم محبی" منابع فکری اعضای گروههای آموزشی را سند برنامه درس ملی و منابع علمی با رویکردهای تعلیم وتربیت واصول حاکم بر آن در حوزه آموزش و پرورش عنوان کرد .

گفتنی است در پایان   زارع معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش به بیان گزارش عملکرد گروههای آموزشی دوره اول متوسطه استان در سال تحصیلی 95-94  پرداختند.