نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی سرگروههای آموزشی دوره متوسطه دوم نواحی ومناطق استان

گردهمایی سرگروههای آموزشی دوره متوسطه دوم نواحی ومناطق استان در پژوهشسرای دانش آموزی آیت ا.. خاتمی مجموعه استعداد های درخشان یزد با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل برگزار گردید .

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش در این گرهمایی به اهمیت وجایگاه گروههای آموزشی پرداخت.

" محمود زارع" همچنین در رابطه با تجزیه وتحلیل امتحانات نهایی  و توجه وعنایت به نمرات مستمر ، مفهومی شدن سوالات امتحانات نهایی وتغییر ضرایب دروس امتحانی مطالبی بیان کرد.

حیدری عضو دبیرخانه استانی جشنواره خوارزمی نیز مواردی در رابطه با معرفی جشنواره جوان خوارزمی واهداف و برنامه ها و موضوعات دبیرخانه نوزدهمین دوره جشنواره مذکور ورتبه های کسب شده کشوری در دوره های قبل به اطلاع حاضرین در جلسه  رساند.

سپس سرگروهای آموزشی هر درس با حضور در کارگروههای تخصصی مربوطه در رابطه با تغییرات ساختار آموزشی  در این دوره ازجمله تغییرات کتب درسی ، نحوه ارزشیابی ، نقد وبررسی کتب جدید التالیف ، برنامه های دبیرخانه راهبری کشوری دروس دوره دوم متوسطه، مسابقات آزمایشگاهی ، جشنواره روشهای تدریس به بحث وتبادل نظر پرداختند.

آدرس کوتاه: