نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرحله استانی مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی برگزار شد.

مرحله استانی مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی برگزار شد.


مرحله استانی مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی برگزار شد.

مرحله استانی مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی در پنج رشته (محور)ادبیات فارسی،پژوهش،دست سازه ها،فعالیت های آزمایشگاهی و زبان انگلیسی با حضور بیش از 150 نفر از دانش آموزان برتر شهرستانها و مناطق چهارده گانه استان برگزار شد.

این جشنواره برای دومین سال پیاپی به صورت کشوری جهت دانش آموزان دوره اول متوسطه برگزار می گردد و دانش آموزان در چهار سطح مدرسه،منطقه/شهرستان ، استان و کشوری به رقابت می پردازند. شایان ذکر است نفرات و گروه های برتر هر رشته (محور) در تابستان 95 جهت حضور در مرحله کشوری به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.